Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Veiledning

I løpet av studiet vil du utfordres på veiledning av blant annet brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer gjennom teori, praksis og kompetansedeling mellom studentene. Din kunnskap er viktig!

Det beste med Fagskolen er all den kunnskapen som deles med oss

Info

Hvorfor Lukas høyere yrkesfagskole?

Med utdanning fra Lukas høyere yrkesfagskole blir du bedre rustet til å gjøre en god jobb overfor pasienter, brukere, pårørende og kollegaer. Våre faglærere har utdanning og lang erfaring innen fagfeltet.

En viktig del av undervisningen er kompetansedeling mellom studentene. Alle våre studenter har kunnskap og erfaring som er nyttig for medstudentene. Derfor bruker vi mye tid på å diskutere aktuelle problemstillinger, ofte fra studentenes egne arbeidsplasser, både i fellesskap og i grupper. Din kunnskap er viktig!

Utdanning på egen arbeidsplass

I tillegg til tradisjonell undervisning på skolen kan læring skje på ulike arenaer. For å gjøre utdanningen mest mulig relevant for studentenes daglige arbeid er det mulig å bruke arbeidsplassen som læringsarena (Vi bruker rom på arbeidsplassen som klasserom og møtested). Da lar vi utfordringene og situasjonen på arbeidsplassen være utgangspunktet for fokuset i undervisningen.

Gjennom flere år har vi erfart at denne undervisningsformen i større grad enn tradisjonell klasseromsundervisning gir varige endringer og kompetanseløft på arbeidsplassen.

Å organisere undervisningen på denne måten krever tett samarbeid mellom skolen og arbeidsplassen og er best egnet når flere fra samme arbeidsplass tar samme utdanningsprogram.

Om Veiledning på Lukas høyere yrkesfagskole

Vi opplever et økende behov for veiledningskompetanse i helsevesenet. Faglig veiledning er et viktig bidrag til refleksjon over egen praksis og til systematisk kvalitetssikring innenfor eget fagområde.

Veiledning er en etterspurt kompetanse innen helse og oppvekstsektoren. Veiledningskompetanse gir ansatte innen helse og oppvekst økt trygghet og selvtillit i samhandlingssituasjoner og bidrar til å skape en kultur på arbeidsplassen der læring og vekst står i fokus. Utdanningen gir deg kunnskap og ferdigheter i veiledning av brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer.

Studiet er delt inn i 6 emner pluss praksisperiode

 • Emne 1 Grunnelementer i helse- og sosialfaglig arbeid og samfunnsfaglige emner
 • Emne 2 Pedagogikk og veiledning
 • Emne 3 Gruppeprosesser og samarbeid
 • Emne 4 Kommunikasjon og veiledningsferdigheter
 • Emne 5 Veiledning av brukere/pårørende, elev/lærling og medarbeidere
 • Emne 6 Fordypning
 • Praksis, to perioder på til sammen 10 uker

Om undervisningen

Veiledning har normert studietid på 1 år, og går på deltid over to år. Studiet kan derfor lett kombineres med jobb. Undervisningen gjennomføres på kveldstid og noen heldagssamlinger spredt utover over skoleåret.

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk praksisrettet fordypningsarbeid. Fordypningsarbeidet skal være knyttet til praksis og ett eller flere temaer i utdanningens emner. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe

Alle studentene skal gjennomføre to praksisperioder på til sammen 10 uker. Praksisperioden kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis relevant for studiet) eller som utplassering hos annen arbeidsplass. Det skal også skrives en praksisoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristSøknadsfrist 15. april
 • PrisSemesteravgift på 850kr
 • Opptakskrav

  For å kunne søke Veiledning må ett av følgende krav være oppfylt: Fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller Realkompetanse. Les mer på samordnaopptak.no

Usikker?

Kontakt oss