Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Veiledning

I løpet av studiet vil du utfordres på veiledning av blant annet brukere, pårørende, barn og ungdom, foreldre, lærlinger og kollegaer gjennom teori, praksis og kompetansedeling mellom studentene. Din kunnskap er viktig!

Det beste med Fagskolen er all den kunnskapen som deles med oss

Student 2024

Info

Veiledning på Lukas høyere yrkesfaglig utdanning

Ønsker du å utvikle din kompetanse som veileder i helse- og oppvekstsektoren? Lukas Høyere Yrkesfagskole tilbyr studiet veiledning. Her vil du utvikle dine ferdigheter innen veiledning samt få nyttige verktøy som arbeidsplassen din umiddelbart kan dra nytte av. Du vil dermed bli en ressursperson og få økt faglig selvtillit og trygghet.

Hvorfor velge veiledning?

 • Kvalitet og Relevans: I studiet veiledning får du kunnskap og teori formidlet av kompetente undervisere slik at du får en utdanning som er både relevant og spennende.
 • Praksisnært Læringsmiljø: Vi legger stor vekt på praktisk erfaring, og du vil få muligheten til å anvende teorien i reelle situasjoner du møter i arbeidshverdagen.
 • Erfaringsdeling og Nettverksbygging: Gjennom gruppearbeid og diskusjoner med medstudenter, vil du få mulighet til å utveksle erfaringer og bygge et verdifullt nettverk.

Studiet er delt inn i 6 emner pluss praksisperiode

 • Emne 1 Grunnelementer i helse- og sosialfaglig arbeid og samfunnsfaglige emner
 • Emne 2 Pedagogikk og veiledning
 • Emne 3 Gruppeprosesser og samarbeid
 • Emne 4 Kommunikasjon og veiledningsferdigheter
 • Emne 5 Veiledning av brukere/pårørende, elev/lærling og medarbeidere
 • Emne 6 Fordypning
 • Praksis, to perioder på til sammen 10 uker

Om Undervisningen

Veiledning har normert studietid på ett år, og går på deltid over to år. Studiet kan derfor lett kombineres med jobb. Undervisningen gjennomføres på kveldstid og noen heldagssamlinger spredt utover skoleåret.

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk praksisrettet fordypningsarbeid knyttet til praksis og ett eller flere temaer i utdanningens emner. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

På andreåret av studiet gjennomføres en 10 ukers praksisperiode, som kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristSøknadsfrist 15. april
 • PrisSemesteravgift på 850kr
 • Opptakskrav

  For å kunne søke Veiledning må ett av følgende krav være oppfylt: Fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller Realkompetanse. Les mer på samordnaopptak.no

Usikker?

Kontakt oss