Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Utdanningstilbud

Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere

NYTT STUDIETILBUD høsten 2024 under forutsetning av Nokut godkjenning. Sentralt i studiet er helsefremmende arbeid, samfunnsansvar, etikk og bærekraftig drift sett i forhold til økte sosiale skiller og utenforskap samt en stadig eldre befolkning. Det betyr også oppdaterte og engasjerte helsearbeidere som bidrar i diskusjoner og er aktive pådrivere for bærekraftfokus både i eget fag, på … Les Mer

Les mer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid er to fagområder som ofte overlapper hverandre. ROP-lidelser er en faglig utfordring som krever koordinert terapeutisk tilnærming.

Les mer

Usikker?

Kontakt oss

Veiledning

Behovet for kompetanse innen veiledning er økende og utdanningen gir kunnskap og ferdigheter i veiledning av brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer. Studiet bidrar til å skape en kultur for læring og vekst på arbeidsplassen.

Les mer