Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Det er aldri for sent å videreutdanne seg.

Siste nytt

Søknadsfristen nærmer seg

Søknadsfristen for studier innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Veiledning er 15. april. Inntakskravet er fagbrev innenfor helse- og oppvekstsektoren eller realkompetanse.

Utdanningstilbud

Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere

NYTT STUDIETILBUD høsten 2024 under forutsetning av Nokut godkjenning. Sentralt i studiet er helsefremmende arbeid, samfunnsansvar, etikk og bærekraftig drift sett i forhold til økte sosiale skiller og utenforskap samt en stadig eldre befolkning. Det betyr også oppdaterte og engasjerte helsearbeidere som bidrar i diskusjoner og er aktive pådrivere for bærekraftfokus både i eget fag, på … Les Mer

Les mer

Barn med særskilte behov

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp så tidlig som mulig. Studiet fokuserer på kunnskap om spesialpedagogikk og tiltak inn mot barn og unge og deres læring.

Les mer

Usikker?

Kontakt oss

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid er to fagområder som ofte overlapper hverandre. ROP-lidelser er en faglig utfordring som krever koordinert terapeutisk tilnærming.

Les mer

Fysisk aktivitet og kulturarbeid

Fokuset i studiet er å stimulere til kreativitet, mestringsfølelse og livsglede hos brukere. Studiet tar utgangspunkt i det friske i mennesket, ikke diagnosen.

Les mer

Veiledning

Behovet for kompetanse innen veiledning er økende og utdanningen gir kunnskap og ferdigheter i veiledning av brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer. Studiet bidrar til å skape en kultur for læring og vekst på arbeidsplassen.

Les mer

Organisering & pris

Les mer

Søk nå

Søk her