Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Lukas Fagskole praksisnær høyere yrkesfaglig utdanning

Utdanningstilbud

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid er to fagområder som ofte overlapper hverandre. ROP-lidelser er en faglig utfordring som krever koordinert terapeutisk tilnærming.

Les mer

Fysisk aktivitet og kulturarbeid

Fokuset i studiet er å stimulere til kreativitet, mestringsfølelse og livsglede hos brukere. Studiet tar utgangspunkt i det friske i mennesket, ikke diagnosen.

Les mer

Usikker?

Kontakt oss

Veiledning

Behovet for kompetanse innen veiledning er økende og utdanningen gir kunnskap og ferdigheter i veiledning av brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer. Studiet bidrar til å skape en kultur for læring og vekst på arbeidsplassen.

Les mer

Siste nytt

Lukas fagskole

Fagskolestudier gir Studiepoeng!

Med ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning har tidligere fagskolestudenter rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom fram til 31.12.2020. Det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til nasjonale føringer i forhold til utformingen av vitnemålet. Av den grunn ønsker skolen ikke å utstede nye vitnemål før dette er klart.

Organisering & pris

Les mer

Ikke søkt studieplass enda?

Ta kontakt