Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Lukas Fagskole praksisnær høyere yrkesfaglig utdanning.

Siste nytt

Lukas fagskole

Fagskolen er stengt tom 13.april. Ny søknadsfrist for nye studier er 26.april

Søkere og studenter kan ta kontakt med skolen via mail ( post@lukas.vgs.no) eller telefon (73973370) og vil få svar fortløpende.Søknadsfristen for neste skoleår nærmer seg. Søk nå!

Utdanningstilbud

Barn med særskilte behov

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp så tidlig som mulig. Studiet fokuserer på kunnskap om spesialpedagogikk og tiltak inn mot barn og unge og deres læring.

Les mer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid er to fagområder som ofte overlapper hverandre. ROP-lidelser er en faglig utfordring som krever koordinert terapeutisk tilnærming.

Les mer

Usikker?

Kontakt oss

Fysisk aktivitet og kulturarbeid

Fokuset i studiet er å stimulere til kreativitet, mestringsfølelse og livsglede hos brukere. Studiet tar utgangspunkt i det friske i mennesket, ikke diagnosen.

Les mer

Veiledning

Behovet for kompetanse innen veiledning er økende og utdanningen gir kunnskap og ferdigheter i veiledning av brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer. Studiet bidrar til å skape en kultur for læring og vekst på arbeidsplassen.

Les mer

Organisering & pris

Les mer