Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Ansatte

Nina Holm

Rektor

Birgitte Bjørngaard

Avdelingsleder fagskolen

Lars Even Lynne

Lærer i psykisk helsearbeid og rusarbeid, lektorkompetanse

Grethe Seim Grøvlen

Lærer i Veiledning og Fysisk aktivitet og kulturarbeid, adjunkt