Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Ansatte

Nina Holm

Rektor

Birgitte Bjørngaard

Avdelingsleder fagskolen

Lars Even Lynne

Faglærer i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Grethe Seim Grøvlen

Faglærer i Veiledning og Fysisk aktivitet og kulturarbeid