Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Ansatte

Monica Renee Kaas

Avdelingsleder

Tone Lindgren

Faglærer Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Nina Holm

Rektor

Lars Even Lynne

Lærer i psykisk helsearbeid og rusarbeid, lektorkompetanse