Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere

Ressursene må brukes smartere og mer strategisk. I 2016 sa daværende generalsekretær i FN «There is no plan B and there is no planet B». Dette fordrer kunnskap, innsikt og handling på alle nivåer, også innen helsearbeid.

Fokus er rettet mot menneskeverd, helsefremming og bærekraftig utvikling både for mennesket og samfunnet.

Info

NYTT STUDIETILBUD høsten 2024 under forutsetning av Nokut godkjenning.
Sentralt i studiet er helsefremmende arbeid, samfunnsansvar, etikk og bærekraftig drift sett i forhold til økte sosiale skiller og utenforskap samt en stadig eldre befolkning. Det betyr også oppdaterte og engasjerte helsearbeidere som bidrar i diskusjoner og er aktive pådrivere for bærekraftfokus både i eget fag, på arbeidsplassen og i samfunnet. 

STUDIEFAKTA

  • SøknadsfristOppdateres i påvente av godkjenning
  • PrisSemesteravgift på 850kr
  • Opptakskrav

    For å kunne søke på Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere, må ett av følgende krav være oppfylt: Fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller Realkompetanse. Les mer om kravene for realkompetanse på samordnaopptak.no

Usikker?

Kontakt oss