Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Bærekraftig helsefremmende arbeid

Ressursene må brukes smartere og mer strategisk. I 2016 sa daværende generalsekretær i FN «There is no plan B and there is no planet B». Dette fordrer kunnskap, innsikt og handling på alle nivåer, også innen helsearbeid.

Fokus er rettet mot menneskeverd, helsefremming og bærekraftig utvikling både for mennesket, naturen og samfunnet.

Info

NYTT STUDIETILBUD høsten 2023 under forutsetning av Nokut godkjenning.
Sentralt i studiet er  FN`s bærekraftsmål og aktuelle tema er omsorg, etikk, samfunnsansvar og bærekraftig drift sett i forhold til en øking av unge uføre, migrasjonsutfordringer, stadig eldre befokning, økte sosiale skiller og utenforskap. Med bærekraftig helsefremmende arbeid er det også naturlig å komme inn på menneskets forhold til, og ansvar for naturen. Det betyr også oppdaterte og engasjerte helsearbeidere som bidrar i diskusjoner og er aktive pådrivere for bærekraftfokus både i eget fag, egen arbeidsplass og i samfunnet. 

STUDIEFAKTA

  • SøknadsfristOppdateres i påvente av godkjenning
  • PrisSemesteravgift på 850kr
  • Opptakskrav

    For å kunne søke på Bærekraftig folkehelse, må ett av følgende krav være oppfylt: Fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller Realkompetanse. Les mer om kravene for realkompetanse på samordnaopptak.no

Usikker?

Kontakt oss