Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Fysisk aktivitet og kulturarbeid

I dette studiet legges det vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Det beste med Fagskolen er all den kunnskapen som deles med oss

Info

Hvorfor Lukas høyere yrkesfagskole?

Med utdanning fra Lukas høyere yrkesfagskole blir du bedre rustet til å gjøre en god jobb overfor pasienter, brukere, pårørende og kollegaer. Våre faglærere har utdanning og lang erfaring innen fagfeltet.

En viktig del av undervisningen er kompetansedeling mellom studentene. Alle våre studenter har kunnskap og erfaring som er nyttig for medstudentene. Derfor bruker vi mye tid på å diskutere aktuelle problemstillinger, ofte fra studentenes egne arbeidsplasser, både i fellesskap og i grupper. Din kunnskap er viktig!

Utdanning på egen arbeidsplass

I tillegg til tradisjonell undervisning på skolen kan læring skje på ulike arenaer. For å gjøre utdanningen mest mulig relevant for studentenes daglige arbeid er det mulig å bruke arbeidsplassen som læringsarena (Vi kan bruke rom på arbeidsplassen som klasserom og møtested). Da lar vi utfordringene og situasjonen på arbeidsplassen være utgangspunktet for fokuset i undervisningen.

Gjennom flere år har vi erfart at denne undervisningsformen i større grad enn tradisjonell klasseromsundervisning gir varige endringer og kompetanseløft på arbeidsplassen. En slik organisering er spesielt egnet for dette studiet.

Å organisere undervisningen på denne måten krever tett samarbeid mellom skolen og arbeidsplassen og er best egnet når flere fra samme arbeidsplass tar det samme studiet.

Om Fysisk aktivitet og kulturarbeid på Lukas høyere yrkesfagskole

Lukas høyere yrkesfagskoles mål med fysisk aktivitet og kulturarbeid er å styrke helsearbeidernes faglige kompetanse slik at de blir bedre rustet til å stimulere til kreativitet, livsglede og mestringsfølelse i møte med brukerne.

Mange brukere av helse- og omsorgstjenester savner mer innhold og mening i hverdagen. Studiets fokus på livsglede og mestringstro gjennom aktiviteter møter dette savnet.

Studiet er delt inn i 5 emner pluss praksisperiode

 • Emne 1 Grunnelementer i helse- og sosialfaglig arbeid og samfunnsfaglige emner
 • Emne 2 Kultur og helse
 • Emne 3 Fysisk aktivitet og helse
 • Emne 4 Veiledning og samhandling
 • Emne 5 Fordypning
 • Praksis, to perioder på til sammen 10 uker

Om undervisningen

Fysisk aktivitet og kulturarbeid har normert studietid på 1 år, og går på deltid over to år. Studiet kan derfor lett kombineres med jobb. Undervisningen gjennomføres på kveldstid og noen heldagssamlinger spredt utover over skoleåret.

 

 

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk praksisrettet fordypningsarbeid. Fordypningsarbeidet skal være knyttet til praksis og ett eller flere temaer i utdanningens emner. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Alle studentene skal gjennomføre to praksisperioder på til sammen 10 uker. Praksisperioden kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis relevant for studiet) eller som utplassering hos annen arbeidsplass. Det skal også skrives en praksisoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Hvem passer Fysisk aktivitet og kulturarbeid for?

Fysisk aktivitet og kulturarbeid på Lukas høyere yrkesfagskole vil være særlig relevant for ansatte i kommunehelsetjenesten og for alle som arbeider med voksne og eldre med ulike funksjonsutfordringer.

NB: Vi kan dessverre ikke tilby dette studiet høsten 2023.

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristSøknadsfrist 20. april
 • PrisSemesteravgift på 850kr
 • Opptakskrav

  For å kunne søke Fysisk aktivitet og kulturarbeid må ett av følgende krav være oppfylt: Fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller Realkompetanse. Les mer på samordnaopptak.no

Usikker?

Kontakt oss