Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Det er fremdeles noen ledige plasser

Du kan fremdeles søke studier innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Veiledning. Dette er spennende og yrkesrelevante studier for deg som jobber innen helse- og utdanningssektoren