Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Siste nytt

Lukas fagskole

Fagskolestudier gir Studiepoeng!

Med ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning har tidligere fagskolestudenter rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom fram til 31.12.2020. Det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til nasjonale føringer i forhold til utformingen av vitnemålet. Av den grunn ønsker skolen ikke å utstede nye vitnemål før dette er klart.