Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Godkjent og gratis høyere utdanning

Fagskoleutdanningen ved Lukas høyere yrkesfagskole er i likhet med all annen høyere utdanning godkjent av NOKUT. Utdanningen er finansiert av statlige midler via fylket. Studentene betaler en semesteravgift på kr 850,-. Organiserte kan søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling.

 

Organisering

Den teoretiske undervisningen foregår i hovedsak en ettermiddag i uken med enkelte heldager i løpet av semestre i tillegg. Skolen benytter Teams som læringsplattform så studentene må påregne å ha egen PC. Vi har god erfaring med å samarbeide med forskjellige kommuner og enkelte av utdanningene «flyttes»ut på ulike arbeidssteder. Les mer om dette på de enkelte studieprogrammene.

SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Studenter med behov for særskilt tilrettelegging søker dette på eget skjema ved skolestart.

STUDENTMEDVIRKNING

Som student ønsker vi at du er med på å utvikle utdanningstilbudene og læringsmiljøet ved skolen gjennom tillitsarbeid klassevis og i styret for skolen.

Spørsmål

Har du spørsmål angående organisering, pris eller andre ting? Ikke nøl med å ta kontakt på epost, telefon eller via vår chat.