Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Skolen søker Nokut om nytt studium i Bærekraftig helsefremmende arbeid

Det jobbes fortsatt med å utvikle et nytt studietilbud bærekraft i helsefremmende arbeid. Forhåpentligvis Nokutgodkjenning til våren og studiestart høsten 2023.