Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Du kan fortsatt søke på Veiledning og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Søkere kan og bli tatt inn på realkompetanse.

Det jobbes med å utvikle et nytt studietilbud i Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere med et bærekraftfokus. Forhåpentligvis Nokutgodkjenning til våren og studiestart høsten 2024.