Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Lars Even Lynne


Det er fremdeles noen ledige plasser

Du kan fremdeles søke studier innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Veiledning. Dette er spennende og yrkesrelevante studier for deg

Lukas fagskole

Du kan fortsatt søke på Veiledning og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Søkere kan og bli tatt inn på realkompetanse.

Det jobbes med å utvikle et nytt studietilbud i Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere med et bærekraftfokus. Forhåpentligvis Nokutgodkjenning til våren

Vi flytter 3. januar 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam hendrerit sem ut blandit viverra. Nam sed metus fringilla, venenatis eros