Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Fagskolestudier gir Studiepoeng!

Med ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning har tidligere fagskolestudenter rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom fram til 31.12.2020. Det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til nasjonale føringer i forhold til utformingen av vitnemålet. Av den grunn ønsker skolen ikke å utstede nye vitnemål før dette er klart.


Another piece of news

Jellyfish are 97% water or something, so how much are they doing? Just give them another 3% and make them

Vi flytter 3. januar 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam hendrerit sem ut blandit viverra. Nam sed metus fringilla, venenatis eros